- tűzvédelmi -tűzvédelmi - tűzvédelmi - tűzvédelmi - tűzvédelmi - tűzvédelmi - tűzvédelmi -
 

FIGYELEM! Ez a felülvizsgálat a 2020-ban módosított 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet alapján önmagában már nem végezhető. Helyette a Villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzése a kötelező.

A hivatalos megnevezés: Erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálat. De a köznyelv tűzvédelmi felülvizsgálatnak hívja, mivel a tűzoltóság (most már Katasztrófavédelem) kéri.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szükségessége:

A tűzvédelmi felülvizsgálatnak három alapvető szempontja van. Az első, hogy a létealtsítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették-e ki a villamos berendezést? A második, hogy nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája oly mértékben, hogy az a villamos berendezés megváltoztatását igényelné? Végül, hogy nem romlott-e le a villamos berendezés állaga (állapota) olyan mértékben, amely már veszélyt jelent? Ezt a felülvizsgálatot tulajdonképpen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) rendeli el, ezért alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, ill. robbanásveszély kiküszöbölése. Ellenőrizni kell azt is, hogy a berendezésnek nincs-e egyrészt olyan hibája, amely tűzveszélyt ugyan nem okoz, de balesetveszélyt igen, másrészt olyan hibája amely nem veszélyes, csak felesleges energiaveszteséget okoz.  A felülvizsgálatnak lényegében azt kell megállapítani, hogy a villamos berendezés megfelel-e a rá vonatkozó előírásoknak, nem okoz-e tűz- vagy baleseti veszélyt, melyek a hibák és hogyan kell azokat kijavítani. A felülvizsgálatnak nem célja a felelősség megállapítása. A felülvizsgáló nem hatóság, tehát nem ír elő semmilyen többlet követelményt, nem adhat felmentést az előírások alól, viszont a hibák kijavításának módjára javaslatot tesz.
A tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet a katasztrófavédelem (tűzoltó) kéri. Amennyiben nincs tűzvédelmi besorolása keress bizalommal valamely itt felsorolt személyt.

A tűzvédelmi felülvizsgálat elvégzésének gyakorisága:

A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról előírásai altalapján
- 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként
tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

Az új OTSZ villamos szempontból


Jegyzőkönyv, minősítő irat:

Az elvégzett tűzvédelmi felülvizsgálatról a jegyzőkönyvet 3 példányban készítem. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgált berendezés (berendezésrész) megnevezését, a helyiség tűzvédelmi besorolását, jellegét, villamos berendezéseinek állapotát, a megrendelő és az általa biztosított kísérő nevét, a felülvizsgáló nevét, milyen alkalomból és mikor készült, a minősítést, a hibás vagy szabványnak nem megfelelő berendezésrészek felsorolását és a következő felülvizsgálat elvégzésének határidejét. A jegyzőkönyv mellékelte az elvégzett mérések eredményeit tartalmazó mérési jegyzőkönyv és a 20 A feletti áramkörök kapcsolási rajzai.


A tűzvédelmi felülvizsgálathoz szükséges iratok:

áramszolgáltatói közüzemi szerződés, helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályba sorolása, előző ÉVF, VVF és EBF felülvizsgálati jegyzőkönyvek, villamos berendezések egyvonalas kapcsolási rajzai és nyomvonal rajzai, esetleges helyi előírások, szabályozások. Ezeket az iratokat a megrendelőnek kell biztosítani. Az iratok hiányában a felülvizsgálat elvégezhető.

 

 

- tűzvédelmi -tűzvédelmi - tűzvédelmi - tűzvédelmi - tűzvédelmi - tűzvédelmi - tűzvédelmi -

Ne feledje a villamos biztonság, az érintésvédelem, a tűzvédelem és a villámvédelem mindanyiunk érdeke!

Ne feledkezzen meg a villamos biztonságiérintésvédelmi, a tűzvédelmi és a villámvédelmi felülvizsgálatok elvégeztetéséről!